Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Manusa Yadnya’ Category

Ring sepemargi kauripan wantah wyakti wenten pah-pahan asrama sane kebawos Grehastasrama. Mawit saking rahina sukra 8 Februari 2013 semeton ring Pegok taler jagi ngawentenang pemargi sakadi inucap, inggih ipun Bli Nyoman Sena sane madruwe putra mapesengan I Gede Surya Dana (sampun kaloktah sinengguh De Lara) mangkin kesarengan semeton lianan minakadi: Guru Gede Darsana, I Gede Bulit, Ketut Adhimastra, I Made Jayantara lan tyosan rauh ke Banjar Paras Tegeh Kecamatan Jembrana ngaruruh  I Made Wiriantini, pemargine punika memargi hantar mawosang pariindikan Ngecub lantur laca-laca pemargi eedan Ngidih lan Upacara Pawiwahane. Ring rahina soma 11 Februari 2013 pemargine wantah Ngidih anake istri (pengambilan anake istri ke jro sang purusa) lanturan ring rahina Buda 13 Februari 2013 ngemargiang upacara Pawiwahan sane kapuput olih Ida Pedanda Tegal Asah. Inggih wantah asapunika orti sane prasida kaunggahang, dumogi makasami ngamolihang kerahayuan lan kerahajengan, astungkara.

Iklan

Read Full Post »

Putri pertama bapak Made Jayantara sane mapesengan Ni Luh Krisna Jayanti ring galahe Anggara 6 November 2012 sampun kabawos kapicutetin jagi ke ambil olih kulawarga bapakne Wawiek. Pamargi ngambil anak istri sampun kelaksanayang ring rahina Sukra 9 Nov 2012 kelanturang ngemargiang upacara Pakala-kalan sane kasaksiang olih kekalih kulawarga ageng. Manut sakadi pabligbagan makakalih kulawarga ritatkala acara pengambilan, sampun wenten rencana jagi  kamargiang upacara widiwidana pawiwahan ring rahina Wrespati 15 November 2012. Wantah asapunika orti sane prasida kaunggahang, dumogi makasami para pamilet situs Sanggah Gede ngemangguhang sidarahayu

 

Read Full Post »

Wenten makakalih sameton Mekele sane  nemu bagia ring bulan November 2011 puniki. Inggih Punika sameton Pamekel sane magenah ring Banjar Pegok Okan Guru Ketut Suarta sane mapesengan Kadek Dharma ngambil anake istri saking Selat Karangasem Ni Wayan ……………..  Taler sameton Pamekel sane magenah ring Banjar Pembungan Jl Pulau Saelus, inggih punika I Made Widiarsa sane ngambil anak istri Ni Putu Suitri saking Desa Rendang Karangasem. Taler ring galahe sane becik puniki, sameton Guru Gede Darsana lan Gede Yudiasta sinarengan sareng I Made Widiarsa ngemargiang karya sane kawastanin “NEGTEG PULU”

Widiarsa Ngidih ke Desa Rendang

Read Full Post »

Ngecub, rahina Buda 25 Mei 2011 ring jeron anake istri ring Desa Serongga - Gianyar

Wantah sangkaning pajatu karmane sane sampun mamargi, punika okane I Ketut Suir (panggilannyane ring sarahine-rahine) utawi I Ketut Pudja, inggih ipun  sane paling duwur I Gede Tedy Hartawan kajantenang sampun jaga ngemargiang grahasta asrama, santukan yusa ipune sane sampun cukup. Anake istri sane jaga kaambil mapesengan Desak Fitriana Dewi saking Serongga Kaja Gianyar. Pamargine pajatu karman puniki mawit saking rahina Buda 25 Mei 2011 ngecub ke jeron anake istri, kalanturang jaga ngambil anake istri ring rahina Saniscara 28 Mei 2011 sinarengan jaga ngemargiang pakala-kalan lan mapamit ring Betara Hyang Guru utawi mejauman (makta tipat bantal). Yaning nenten wenten kapiambeng jaga kalanturang upacara natab (anak lingsir saking Grya Tegal Asah sane muput) ring rahinan Sukra 3 Juni 2011.

Read Full Post »

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Ring rahina Buda 30 Juni 2010  kawentenan acara mulih nelok utawi mapamit ring wit anake istri, santukan sampun matilar saking jeron ipun manuju ring genah anake lanang (purusa). Anake istri puniki boya je  tiyos wantah bungan natah ring Natah Ageng Pamekel, inggih,  ipun mapesengan  Ni Luh Dewi,  okan pamangku druwene ring Sanggah Gede (Pamangku I Gede Alit Pancaka), Ni Luh Dewi puniki sampun kajantenang kaambil olih anake lanang okan Made Deri –  Made Arka  sane magenah ring Banjar Pasanggaran.  Yaning titenin malih sane kabawos anake lanang (purusa) puniki,  wantah kantun kulawarga ageng sakeng Kompyang ipun Ni Luh Dewi inggih puniki ”tabek pakulun” Sang sane sampun marage dewata Ni Ketut Rabig, ring acara mulih nelok wenten pakrimik sameton sami makakalih kulawarga, kocap Ni Luh Dewi puniki anggen panyilur kompyang ipun mangayah mangkin ring kulawarga Ageng Pulasari (Pura Panti Dalem Pulasari ring banjar Pengembungan – Sesetan).  Punika kawentenan orti alaki rabi sane prasida kaunggahang ring blog puniki.

Read Full Post »

Ring rahina mangkin, rahina Soma pinanggal 21 Maret 2011 wenten gatra becik ring kulawarga ageng Pamekel, inggih punika sinalih tunggil Okan Mangku Pura Desa Sesetan (Mangku Gede Bendi) sane mawasta I Gede Fanca Topan, ipun mangkin mengambil anak istri sane taler melinggih rng wewidangan desa Pedungan Banjar Karangsuwung okan Ketut Dupa, sane mapesengan Rahayu. Akweh sameton Ageng Pamekel sane nyarengin pemargi ngidih anak istri puniki, binih-binih pemargine mapeed saking banjar Pembungan ngambil anake istri punika, rawuh kebakta saking Banjar Karangsuwung, tur mawali ke Banjar Pembungan. Punika orti sane prasida  kaangkat ring rahina puniki. Ring acare pengambilan anake istri sampun kajantenang pamargi utawi makala-kalan ring rahina puniki sawetara pukul 16.00, lan jaga kalanturang natab pawiwahan ring rahina Wrespati 24 Maret sane jagi rauh.

Taler wenten malih orti sameton lianan sane makerab kambe, yadiastun pemargine sampun lintang.  Sametone puniki sane malinggih ring Kubu Kekeran utawi Banjar Pegok, cutetnyane  Okan Ketut Suarta (Mangeng) sane mawasta I Gede Sudarmayasa sane sampun ngambil anak istri sane mawit saking Klungkung mawastwa Ni Nyoman Budiani

Punika orti sane prasida  kaangkat ring rahina puniki

Read Full Post »

Mangdane wenten orti sane rawuh ring sameton ageng Sanggah Gede utamin ipun sane magenah ring dura-negara, mangkin kauningan ipun i Komang Ajus putran dane I Gede Wija sampun ngambil anak istri utawi marabian (istrinyane saking Klungkung). Upacara alaki-rabi puniki kamargiang ring rahina Soma  3 Mei 2010.

Read Full Post »